Wonen+

Wonen+

De afdeling Wonen+ richt zich op de praktijk van Wonen en Leefomgeving: Hoe wonen mensen en hoe willen ze wonen? Welke (manieren van) ondersteuning en dienstverlening kan ze helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Hoe krijgen we inzicht in de mening bewoners, gebruikers, stakeholders en beleidsmakers en hoe kunnen we die inzichten op elkaar afstemmen? Hiermee vatten we de kern van onze aanpak samen binnen de thema’s Woningmarkt, Wonen-zorg-welzijn, Tevredenheids- en gebruiksonderzoeken, Bewonersbegeleiding en Placemaking.

Om die aanpak vorm te geven put SOAB uit een breed scala van methodes: van (internet)enquêtes tot interviews, panelgesprekken en verschillende vormen van workshops. Allemaal gericht op het achterhalen van wat er in de praktijk gebeurt, hoe dit wordt ervaren, waar tegenaan wordt gelopen en wat hiervan te leren is.

In dat kader heeft SOAB ruime ervaring opgedaan met de evaluatie van woonruimteverdeelsystemen: zowel de werking van het systeem als de marktinformatie uit het systeem. Veel corporaties realiseren zich niet hoeveel informatie uit het systeem te halen valt. SOAB legt deze informatie bloot en vertaalt ze in concrete beleidsadviezen gericht op het anticiperen op de marktontwikkelingen.

Een focus op wonen betekent ook een focus op wonen voor senioren. Immers het aantal ouderen sterk neemt toe de komende tijd. Maar ouderen vormen een veelzijdige groep die steeds sterker in staat is de eigen wensen en voorkeuren te articuleren. Bovendien is het beleidsveld rond wonen voor senioren sterk in beweging. Voorzieningen en regelingen die in het verleden heel gangbaar waren, zijn niet langer vanzelfsprekend. Ouderen worden op hun eigen verantwoordelijkheid  en die van hun omgeving aangesproken. SOAB heeft verschillende projecten afgerond die hierop inzoomen en de consequenties voor de woningmarkt weergeven.

Maar SOAB gaat verder:  Met behulp van de Amerikaanse methode “Placemaking” creëren we fijne plekken om te vertoeven of te ondernemen. Het gaat dan om meer dan een straat of plein (her) in te richten. Het gaat dan juist om de integratie van wensen en ideeën naast een herpositionering van verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Vrijwel altijd met verrassende uitkomsten. Kortom, het gezamenlijk inrichten van een omgeving, waar mensen kunnen en willen verblijven, geschikt voor iedereen van klein tot groot en van jong tot oud.

Naast de onderzoeksmatige ervaring op al deze gebieden heeft SOAB de procesondersteuning in de vingers, die nodig is om de complexe processen ten aanzien van betrokkenheid van bewoners bij de planning en realisatie van ingrepen in hun woning of woonomgeving op een goede manier te doorlopen.

Met onze manier van werken bieden we onze opdrachtgevers (bijvoorbeeld overheden en woningcorporaties) beter zicht op de markt waarin zij opereren, kunnen zij hun processen stroomlijnen en weten ze beter wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit alles gericht op het nemen van afgewogen beslissingen en/of het maken van strategische keuzes. Voor nu of voor in de toekomst. Aan de hand van de volgende onderwerpen vertelt SOAB u graag meer over haar inzichten en ervaringen: