Diversen

Diversen

SOAB zet haar projectervaring op werkterrein ook graag in op andere inhoudelijke gebieden. Met name de utigebreide onderzokeservaring van de afdeling Wonen+ levert een goede basis op voor de oplossing van onderzoeksvragen, waarmee grote dataverzamelingen en -bewerkingen zijn gemoeid. Goede voorbeelden daarvan zijn werknemerstevredenheidsonderzoeken en onderzoeken in het maatschappelijk domein. Niet in de laatste plaats zijn de ervaringen van SOAB goed inzetbaar bij de opstelling van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s).

Voor haar onderzoeksactiviteiten maakt SOAB gebruik van databases, SPSS en GIS. Enquêtes worden vooral via een internetlink (die verspreid wordt via mail, flyers of andere informatiedragers zoals zadelhoesjes) afgenomen. Soms (afhankelijk van de verwachte representativiteit) aangevuld met de mogelijkheid de vragenlijst toegezonden te krijgen of de vragen telefonisch te beantwoorden. Voor de internetopties maakt SOAB gebruik van survey-monkey of van een vragenlijst, die via een eigen website bereikt kan worden. Een voorbeeld van die laatste mogelijkheid is te vinden op: www.eco2ach.nl.

Leuke voorbeelden van onderzoeken op aanpalende beleidsterreinen zijn de regelmatige evaluaties van de vouchers in Venlo en de medewerkerstevredenheidsonderzoeken bij woningbelang in Valkenswaard.

Evaluatie vouchers Venlo
In Venlo bestond de mogelijkheid om als buurtorganisatie een voucher aan te vragen van maximaal € 5.000,- ten behoeve van een buurtactiviteit. Het wel of niet toekennen gebeurde door een Adviesplatform dat ook uit bewoners bestond. Op deze manier werden van onderaf activiteiten geïnitieerd die de buurt ten goede kwamen en die sociale cohesie versterken. Samen met bewoners en professionals heeft SOAB de regeling geëvalueerd en aanbevelingen gedaan hoe de regeling nog beter kan worden ingezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Meijering of Egbert Kalle.

college doelgroepen, minor