Voor de uitvoering van haar projecten maakt SOAB vaak gebruik van projectsites. Dat doen we om uiteenlopende redenen. vaak gaat het om een makkelijke mogelijkheid voor de aanmelding voor een actie of een enquête. Soms gaat het om een efficiënte basis voor communicatie met stakeholders, soms kunnen we via een afgeschermd deel van een site de communicatie tussen klankbordgroepen of dicussiedeelnemers regelen. Voorbeelden van dergelijke projectsites zijn:

Een aantal projectsites is uitgegroeid tot wat wij onze productsites noemen. Ook daarvan volgen hier enkele voorbeelden.