SOAB Breda kenmerkt zich door een eigen stijl van werken. Ambachtelijkheid, bevlogenheid en invoelingsvermogen spelen een rol naast een gezonde portie eigenwijsheid. We zijn vaak pionier of kwartiermaker voor nieuwe projecten en zetten de bakens voor een duurzame, mensgerichte toekomst uit. Dat doen we in opdracht van gemeenten, provincies, woningcorporaties projectontwikkelaars, belangenverenigingen en bedrijven. Daarnaast schrijft en werkt SOAB Breda mee aan websites, folders, publicaties en werkmappen voor haar opdrachtgevers. Regelmatig dragen we bij aan workshops, cursussen en congressen. SOAB Breda is actief op het gebied van Wonen en Mobiliteit. We staan bekend om de wijze, waarop we tussen deze gebieden verbanden leggen. Voorbeelden daarvan lees je hier.

Mobiliteit

Het streven naar duurzame en hoge kwaliteit van de openbare ruimte en sociale cohesie vormt de grondslag van het denken van SOAB Breda over mobiliteitsvraagstukken. Hiervoor zoekt SOAB Breda naar innovatieve, toekomstbestendige concepten. De kwaliteit van onze dagelijkse woon- en leefomgeving, veiligheid en de positie van zwakkere verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen staan daarin centraal. De basis van de denkrichting van SOAB Breda ligt in de toepassing van de gedegen en creatieve conclusies uit empirisch onderzoek en veldwerk. SOAB Breda werkt vooral voor lokale overheden en gebruikersgroepen. Naast observaties en tellingen organiseert SOAB Breda veel ludieke gedragsacties om verkeersdeelnemers te leren altijd bij de les te blijven en met elkaar rekening te houden. Meer informatie over onze rol op het gebied van mobiliteit vind je hier.

Wonen +

De wortels van SOAB Breda liggen op het gebied van de volkshuisvesting. In de loop van de jaren heeft SOAB Breda een groot aantal projecten in het kader van stedelijke vernieuwing, wonen/woonomgeving en wonen van specifieke doelgroepen uitgevoerd. Vanuit diverse niveaus en met een brede blik! Kenmerkend voor de totstandkoming van onze produkten is het betrekken van diverse doelgroepen en partijen. Een treffend voorbeeld hiervan is ons WooncafĂ©. De brede expertise van SOAB Breda strekt van woningmarktonderzoeken tot de integrale wijkaanpak en wijkeconomie. De “+” van Wonen+ maken we waar in het grote aantal projecten rond wonen en zorg, een werkterrein dat met de transitie in de zorg veel aandacht krijgt.