Accent van de maand

Het accent van de maand is in september gericht op de risico’s van de e-bikes en de naderende winter. Zoals we inmiddels weten is de e-bike verantwoordelijk voor een behoorlijke groei van het aantal eenzijdige verkeersongevallen. De eisen die de e-bike en zijn gebruiker aan de infrastructuur stellen zijn veel zwaarder dan die van andere fietsers. Vooral in de winter kunnen de gevolgen van een onvoldoende uitgewerkt,  onderhouden of sneeuw- en ijsvrij fietspadennetwerk erg vervelend zijn. SOAB werkte daarom een scan uit onder de naam: is uw gemeente e-bikeproof. De scan gaat in op de lay-out van het fietspaden netwerk, de aanwezigheid van gevaarlijke situaties als paaltjes, te krappe bochten etc.. Ook komen onderhoud en procedures aan de orde. Voor meer informatie over een dergelijke scan in uw gemeente kunt u contact opnemen met ineke spape