Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit

De afdeling Mobiliteit houdt zich bezig met onderwerpen, die variëren van de ontwikkeling van snelfietswegen tot de organisatie van gedragsacties om verkeersdeelnemers te beïnvloeden (zebra acties, stop voor rood). Daarbij ligt de nadruk vaak op de aanpak van onze directe woon- en leefomgeving, op kwetsbare verkeersdeelnemers als ouderen en kinderen en op de verbetering van verkeersveiligheid voor langzaam verkeer.

kilaloVoor kinderen doen we veel met het thema veiligheid in en rondom scholen. Hiervoor hebben we verschillende concepten ontwikkeld w.o. Kindlint, Schoolzone en onze nieuwe Kilalo.

Fietsers krijgen van SOAB veel aandacht: terecht, want de fiets is in de stad efficient, snel, stil en zonder vervelende uitstoot als CO2 en fijn stof. Maar dan moet fietsen ook veilig en snel kunnen en moet je je fiets op de bestemming ook goed kunnen parkeren. SOAB biedt daar ondersteuning, enerzijds door onze grote ervaring op het gebied van fietssnelwegen, anderzijds op onze fietsparkeer expertise. Speciale aandacht hebben we voor de voordelen (en ook de risico’s) van de e-bike: SOAB verzorgt e-biketrainingen voor de toegenomen groep senioren die in sneltreinvaart de e-bike ontdekt hebben, maar vaak nog niet alle gevaren onderkennen.

Parkeren van auto’s in buurten en wijken leidt vaak tot verhitte discussies: SOAB heeft niet alleen veel ervaring met het uitvoeren van parkeeronderzoeken om inzicht in de aard van de problemen te krijgen, maar kan met haar woonmobiliteitsplannen (afgeleid van de engelse green travel plans) ook greep krijgen op de ontwikkelingen en zo actief bijdragen aan oplossingen.

Maar SOAB gaat verder:  Met behulp van de Amerikaanse methode “Placemaking” creëren we fijne plekken om te vertoeven of te ondernemen: Het gaat dan om meer dan een straat of plein (her) in te richten. Het gaat dan juist om de integratie van wensen en ideeën naast een herpositionering van verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Vrijwel altijd met verrassende uitkomsten.

SOAB vertelt u natuurlijk graag meer over onze projecten. Op deze site vindt u alvast meer informatie over de volgende producten:

  • Fiets 2.0: de fietser zelf, communicatie en fietsmarketing. SOAB stond aan de basis van fietssnelwegen en snelfietsroutes, maar ook onze Benchmark ‘Supermarktomzet en vervoerwijze’ is (inter)nationaal bekend.
  • Kinderen in het verkeer:  omgeving, gedrag, handhaving en educatie, veilig en liefst zelfstandig naar school en uit spelen. SOAB- ‘uitvindingen’ als Kindlint, Schoolzone en onze nieuwe KiLaLo zijn hiervoor vernieuwende en beproefde tools.
  • Parkeren en bewoners:  SOAB zorgt voor bewonersdraagvlak, betrouwbare en voor bewoners herkenbare metingen en een creatieve ruimtelijke inpassing van zowel fiets- als autoparkeren.
  • Gedrag, beleving en communicatie:  SOAB heeft zich op dit punt al jaren bewezen. Van zebra-acties en zebrascans tot en met kinderparticipatie en fietsmarketing: vaak creatief, maar altijd concreet uitvoerbaar.
  • Mobiliteitsbeleid, waarmee SOAB inspeelt op de mogelijkheden en wensen van mensen om anders, efficienter en goedkoper te reizen, naar het werk, naar familie en vrienden of om de kinderen naar school te brengen.