De woningmarkt is van karakter veranderd: De spanning die de woningmarkt een aantal jaar geleden kende is nu niet meer aanwezig. Woonconsumenten zijn nu minder geneigd een verhuisstap te zetten dan in het verleden. In de huidige situatie winnen verhuizingen vanwege persoonlijke omstandigheden (de moet-verhuizingen) steeds meer aan belang. Deze verhuizingen hebben een ander karakter dan de wens-verhuizingen die we traditioneel uit het verleden kennen.
Uit onderzoeken die we recent hebben uitgevoerd (Regio West Brabant, Venlo, Velsen, Helmond, regio Zuid Limburg) merken we dat, om het andere verhuismotieven gaat en dat het veel meer om een vraag voor de korte termijn gaat, dat de vraag dwingender is, dat meer genoegen wordt genomen met ‘second best’, dat de vraag vaak wordt uitgesteld en dat vervolgens om andere kwaliteiten wordt gevraagd.

Voor het corporatiedeel van de markt geldt dat er steeds minder woningen aan de onderkant beschikbaar komen (door het niet verhuizen van de huidige bewoners, de scheefwoonboete en de ‘gegarandeerde instroom’ vanuit de prestatieafspraken) . Aan de bovenkant wordt het steeds lastiger om woningen net onder de liberalisatiegrens te verhuren te verhuren. De huishoudens die dit kunnen betalen mogen hier niet meer gehuisvest worden omdat ze te veel verdienen (meer dan 34.000). De huishoudens die hier wel mogen wonen kunnen het niet betalen en blijven in hun huidige woning wonen.

Onze visie op de woningmarkt wordt in het schema gesymboliseerd. De driehoek vat de ontwikkeling in het sociale bestand samen: de goedkope basis versmalt, het aandeel hogere huren loopt op. De vraag (de rechthoeken) verdwijnt uit het bovenste segment en stroomt via specifieke doelgroepen in het onderste segment in. Kortom: een spagaat. De snelheid van dit proces verschilt per corporatie, maar valt uit de ontwikkelingen met betrekking tot woonruimteverdeling in combinatie met gegevens uit het bezit van de corporatie wel af te leiden. SOAB ontwikkelde daarvoor een rekenmodel.

schema visualisering woningmarkt

Meer informatie:

Egbert Kalle
06-26110906
e.kalle@soab.nl

Gerben Meijering
06-26110816
g.meijering@soab.nl