Een stad wordt gekenmerkt door een veelvoud van openbaren ruimten. Straten, pleinen en parken zijn plekken waar mensen elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en waar ze activiteiten ontplooien. Hoe zorg je dat die plekken succesvol worden of blijven: ofwel places to be. Met placemaking wordt een handreiking geboden om samen met de gebruikers van een openbare ruimte van deze ruimte een succes te maken. In samenwerking met de NHTV heeft SOAB een handreiking met voorbeelden uit de praktijk geschreven om gemeenten behulpzaam te zijn om met de methode van placemaking ‘out of the box’ te denken en zo te komen tot succesvolle openbare ruimten voor zo veel mogelijk gebruikers. Zie ook: http://www.crow.nl/publicaties/placemaking-en-mobiliteit

Voor meer informatie over placemaking:

Ineke Spape
06-26110860i.spape@soab.nl

I.Spape