CV Ineke Spapé

Personalia

Naam:                          ir. C.L.C.M. (Ineke) Spapé
Geboortejaar:              1958

Opleiding en cursussen

 • 1981-nu:         Diverse opleidingen en Master Classes op het gebied van ruimte en mobiliteit (getuigschriften)
 • 1991:               RWTH Technische Universität, Stadplanung, Aken
 • 1977 – 1981:   NHTV differentiatie verkeersplanologie, Tilburg
 • 1970 – 1977:   Oelbert Gymnasium Oosterhout

Relevante werkervaring

SOAB Adviseurs Woning en Leefomgeving

 • 2008 – nu:       directielid, senior-projectleider, specialist ruimte en mobiliteit
 • 1991 – 2008:   projectleider ruimte en mobiliteit

NHTV

 • ¾           2007 – nu:       lector Stedenbouw en Verkeer
 • ¾           1991 – 2007:   docent ruimte en mobiliteit

Vanuit beide functies:

1991 – nu: cursusleider van diverse cursussen

 • Master Class Kindvriendelijker ontwerpen en Integrated City and Cycle Planning
 • NIROV-cursus Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (IPRO)
 • Voetgangerscongres NHTV
 •  CROW-cursus Succesvolle Openbare Ruimte (tevens auteur cursusmap)
 •  CROW-cursus Verkeer en Ruimtelijke Inrichting (tevens auteur cursusmap)

1991 – nu: gastspreker op diverse congressen in binnen- en buitenland:

 •  Stedelijk Interieur: Verblijven in de buitenwijken
 •  Diverse CROW-congressen
 •  Australian Cycling Conference
 • Santiago de Chile
 • Kaapstad
 • Internationaal Voetgangerscongres Den Haag

Relevante nevenactiviteiten en lidmaatschappen

 • Lid Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Lid Commissie MER
 • Lid Programmaraad PAO Delft (Post Academisch Onderwijs)
 • Lid Energieraad gemeente Breda
 • Oud-bestuurlid Brabantse Milieufederatie
 • Oud-lid Fietsberaad
 • Oud-lid Platform Duurzaam Breda