CV Gerben Meijering

Personalia

 • Naam:Drs. G.D.L. (Gerben) Meijering
 • Geboortejaar: 1973

Opleidingen

 • 1992-1997: Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht, afstudeerrichting: Economische Geografie. Scriptie: Het ABC-locatiebeleid, een papieren tijger? In opdracht van de Klankbordgroep vervoerregionale maatregelen Noord-Brabant. Groot bijvak: Planologie.
 • Verschillende vakinhoudelijke studiedagen en excursies.
 • Februari 2008 – mei 2008: Projectmanagement: Leidinggeven.
 • Januari 2000 – mei 2000: Basisopleiding Projectmanagement.
 • Meerdere kortdurende trainingen (bijvoorbeeld basisopleiding ondernemingsraden, netwerken voor kennis, werk en klanten).

Werkervaring

 • December 1997-heden: SOAB
 • 2007 – heden:hoofd afdeling Wonen+
 • 2003 – 2007:   adviseur
 • 2000 – 2003:   projectleider
 • 1997 – 2000:   projectmedewerker

 Relevante recent uitgevoerde projecten:

 • Trendrapportage voor Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), 2011
 • Regionale en Gemeentelijke woningmarktonderzoeken (bijvoorbeeld Regio Venlo, gemeente Velsen).
 • Beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning gemeentelijke overheden
 • (Stadsdeelbarometer Eindhoven, Woonvisie Zutphen, Zeggenschapsoverdracht  Eindhoven, Evaluatie subsidieregelingen stadsdeelgericht werken Eindhoven).
 • Analyse van de woningvoorraad op de geschiktheid voor ouderen en mensen met beperkingen, alsmede het berekenen van de opgave. O.a. in de wijken Hillegersberg-Schiebroek en Feijenoord in Rotterdam, de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena, de regio Breda en de gemeente Velsen
 • Ontwikkeling strategische visie ten aanzien van leefbaarheid en de rol corporaties hierin in opdracht van een Bredase corporatie.
 • Woonbelevingsonderzoeken Woningbelang Valkenswaard.
 • Enquêteonderzoek (tevredenheidsonderzoeken, woonbelevingsonderzoeken, Mobiliteitsonderzoek Schiphol).
 • Data-analyse (bijvoorbeeld verhuisketenonderzoek).
 • Bewonersbegeleiding / Wijkprojectleider.