CV Egbert Kalle

 Personalia

 • Naam:                         ir. E.E.F.M. (Egbert) Kalle
 • Geboortejaar:              1955

Algemene introductie

Egbert Kalle is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven met als specialisatie stadsvernieuwing. Na enkele jaren onderzoek te hebben verricht voor de TU Eindhoven op het gebied van internationale vergelijking stadsvernieuwing (o.a. Zweden, België, Duitsland) is hij in 1982 bij SOAB gaan werken. Vanaf 1987 vormt hij, samen met Herman van Rooijen, de directie van SOAB. Per 1 januari 2006 is daar ook Ineke Spapé toegetreden.

Functie

Egbert Kalle houdt zich binnen de directie met name bezig met acquisitie en begeleiding van lopende projecten. Zijn specialisaties betreffen projectontwikkeling van moeilijke, interessante projecten, projectcoördinatie en bewonersbegeleiding van beheer-, verbeter-, herstructurerings- en nieuwbouwprojecten.

Relevante recent uitgevoerde projecten

 • Trendrapportage voor Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), 2011
 • Regionale en Gemeentelijke woningmarktonderzoeken (bijvoorbeeld Regio Venlo).
 • Projectleiding Warnsveld Organische Herstructurering in opdracht van het Woningbedrijf.
 • Auteur discussienotitie procesgang Wijkontwikkeling Breda Noord-Oost in opdracht van de gemeente Breda.
 • Projectleiding en bewonersbegeleiding van diverse renovatieprojecten in het Oude Noorden (Rotterdam) en in diverse herstructureringswijken in Breda en Rotterdam.
 • Projectleiding Haalbaarheidsstudie en Realisatieplan Studentenhuisvesting Middelburg in opdracht van de gemeente Middelburg.
 • Projectleider Wonen-Boven-Winkels in opdracht van de gemeente Breda.
 • Projectleider Stedenbouwkundige visie Duiven Centrum-noord.
 • Ontwikkeling strategische visie ten aanzien van leefbaarheid en de rol corporaties hierin in opdracht van een Bredase corporatie.
 • Projectleider Benchmarkonderzoek relatie winkelbestedingen en vervoerwijzekeuze in een zestal Nederlandse steden in opdracht van deze steden.

Onderwijs

Egbert verzorgt regelmatig de collegereeksen met betrekking tot volkshuisvesting en colleges planologie alsmede de minor Urban Renewal aan de NHTV Breda.